Otázky alebo pripomienky?

Otázky alebo pripomienky?
Ozvite sa, sme tu pre vás.

Máte otázky? Napíšte nám

Týmto udeľujem spoločnosti Hacktrophy spol. s r. o. súhlas podľa § 11 ods .1 a súvisiacich ustanovení zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu a za podmienok uverejnených na stránke https://hacktrophy.com (Pravidlá ochrany osobných údajov). Zobraziť viac Som si vedomý skutočnosti, že tento súhlas som oprávnený kedykoľvek odvolať písomnou formou. Zároveň vyhlasujem a potvrdzujem, že som bol spoločnosťou Hacktrophy spol. s r. o. v súlade s ustanovením § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov informovaný o podmienkach spracúvania osobných údajov a o mojich právach s tým súvisiacich, ktoré sú zverejnené na stránke https://hacktrophy.com (Pravidlá ochrany osobných údajov).

Vaša správa bola odoslaná.
Ďakujeme! Vážime si váš záujem a čo najskôr sa vám budeme venovať.

Korešpondenčná adresa:

Hacktrophy spol. s r. o.

Lazaretská 12

811 08 Bratislava


Fakturačná adresa:

Hacktrophy spol. s r. o.

Záhradnícka 60

821 08 Bratislava


IČO: 50 767 895

DIČ: 212 047 1177

Spol. zapísaná v obch. Registri OS BA I odd. Sro, vložka č. 118223/B

Spoločnosť nie je platcom DPH.