Záujem o bug bounty platformy a iné formy testovania bezpečnosti neustále rastie, a preto je...