Otázky alebo pripomienky?

Otázky alebo pripomienky?
Ozvite sa, sme tu pre vás.

Máte otázky? Napíšte nám

Áno, súhlasím, so spracúvaním mojich osobných údajov v súvislosti s kontaktovaním mojej osoby na základe mojej žiadosti doručenej Hacktrophy spol. s r.o. prostredníctvom kontaktného formulára, za účelom odpovede na moje otázky, v rozsahu a za podmienok upravených v Pravidlách ochrany osobných údajov a v Pravidlách používania webstránok, s obsahom ktorých som sa oboznámil a rozumiem, akým spôsobom budú chránené moje osobné údaje, ako aj akým spôsobom si môžem uplatňovať svoje práva súvisiace so spracúvaním mojich osobných údajov.
Súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Vaša správa bola odoslaná.
Ďakujeme! Vážime si váš záujem a čo najskôr sa vám budeme venovať.

Sme vám k dispozícii

V Hacktrophy si zakladáme na dobrých osobných vzťahoch s klientom. Radi vám pomôžeme – ozvite sa a zodpovieme všetky vaše otázky.

Korešpondenčná adresa:

Hacktrophy spol. s r. o.

Lazaretská 12

811 08 Bratislava


Fakturačná adresa:

Hacktrophy spol. s r. o.

Záhradnícka 60

821 08 Bratislava


IČO: 50 767 895

DIČ: 212 047 1177

Spol. zapísaná v obch. Registri OS BA I odd. Sro, vložka č. 118223/B

Spoločnosť nie je platcom DPH.


Názov banky: Všeobecná úverová banka

Číslo účtu: SK55 0200 0000 0037 9818 9351

Kód banky: 0200

Identifikácia banky: SUBA

SWIFT kód: SUBASKBX

Sledujte nás na sociálnych sieťach